Tørr hud kan være symptom på sykdom


Tørr hud kan være symptom på sykdom

Det er flere årsaker til tørr hud. Oftest er det ulike miljøfaktorer, for nordmenn er kaldt vær og høy innetemperatur en vanlig årsak. Tørr hud kan også noen ganger være symptom på sykdom.
Les mer om: