Tørken viser hvor sårbar matproduksjonen er


Tørken viser hvor sårbar matproduksjonen er

Norge må igjen iverksette beredskapslagring av mat.
Les mer om: