Tørkekrisen: Ber kommunene stille arealer til disposisjon til bøndene


Tørkekrisen: Ber kommunene stille arealer til disposisjon til bøndene

Norske kommuner eier store landområder som per nå ligger brakk. Nå vil Frp-politiker i Stavanger, Leif Arne Moi Nilsen, ha kommunene med på en nasjonal dugnad.
Les mer om: