Systembolaget øker bemanningen


Systembolaget øker bemanningen

Systembolaget har begynt å sluse kunder inn i butikkene for å unngå trengsel og smittespredning. Over 200 ekstra ansatte er rekruttert.