Symptomene på overgangsalder varierer


Symptomene på overgangsalder varierer

Noen opplever få eller ingen symptomer, mens andre kan få store plager.