Syklister og lang ventetid i lyskryss holder fotgjengere tilbake


Syklister og lang ventetid i lyskryss holder fotgjengere tilbake

Hva kan gjøres for å få fotgjengere til å trives bedre i byen?