Syklist og bil kolliderte


Syklist og bil kolliderte

Trafikkulykke i Stokke sentrum.