Sykepleier-topp: – Hele tiden konfliktsituasjoner i eldreomsorgen


Sykepleier-topp: – Hele tiden konfliktsituasjoner i eldreomsorgen

Leder for sykepleierforbundet i Fredrikstad kommune, Rita Standal, sier de oftere enn før opplever at samarbeidet mellom ansatte og pårørende i helsetjenestene blir vanskelig. Hun mener det er en samfunnstrend at folk stiller høyere krav og at det ofte ikke er samsvar mellom krav og tilbudet som gis.
Les mer om: