Sykehuset offentliggjorde taushetsbelagt info om pasienter: Datatilsynet krever svar