Sverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd


Sverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd

Afrikansk svinepest har de siste årene rammet svinenæringen både internasjonalt og i Europa. Sverige jobber nå med tiltak for å være bedre rustet mot smitte.
Les mer om: