Svensk forsøk måtte avbrytes etter at seks barn døde. Hva skjedde?


Svensk forsøk måtte avbrytes etter at seks barn døde. Hva skjedde?

Forskere ba gravide om å fortsette svangerskapet to uker over termin, men studien måtte avbrytes etter fem dødfødsler og et dødsfall tidlig etter fødsel. Betyr det at det er større risiko ved overtidige svangerskap?