Svensk coronastøtte utvides – frykt for en tredje bølge


Svensk coronastøtte utvides – frykt for en tredje bølge

oronastøtten til svensk næringsliv utvides til også å gjelde lønnskostnader. Situasjonen er alvorlig, og det er fare for en ny bølge, sier finansministeren.
Les mer om: