Svekkelsen av Heimevernet: 25 Rogaland- og Agder-ordførere er bekymret


Svekkelsen av Heimevernet: 25 Rogaland- og Agder-ordførere er bekymret

25 Agder- og Rogalands-ordførere har signert et bekymringsbrev adressert forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vedrørende nedrustingen av Heimevernet i fylkene. Regjeringen har varslet en styrkereduksjon på 7000 soldater på landsbasis, de fleste fra Agder og Rogaland.