SV stryker heldagsskolen i nytt programforslag


SV stryker heldagsskolen i nytt programforslag

SV vil fortsatt ha gratis skolemat og gratis SFO, men går ikke inn for en lengre skoledag for alle under navnet heldagsskole.
Les mer om: