SV mener regjeringen «kveler klimastreiken»


SV mener regjeringen «kveler klimastreiken»

Regjeringen vil arrangere «klimatoppmøte» for unge, men vil ikke gi streikende elever unntak fra fraværsgrensa. – De kveler klimastreiken, sier Audun Lysbakken.