SV-forslag utløser tråler-splid i Senterpartiet


SV-forslag utløser tråler-splid i Senterpartiet

Et SV-forslag om å omfordele fiskekvoter fra trålere til kystfiskere har utløst kraftig splid i et Senterparti som ellers preges av idyll.