Suldal mister 1,3 årsverk på det kommunale skattekontoret


Suldal mister 1,3 årsverk på det kommunale skattekontoret

Ifølgje Haugesunds Avis er Suldal, Sauda, Vindafjord, Sveio, Karmøy, Bømlo, Ullensvang og Stord blant kommunane som mister skatte-arbeidsplassar når regjeringa føreslår å sentralisera denne funksjonen. Har fleirtal 20,85 årsverk I Nord-Rogaland blir redusert til ti årsverk. – Overføringen innebærer en klar forenkling for skattyterne, samtidig som tiltaket sparer samfunnet 370 millioner kroner årlig. I høringen rundt dette, var de aller fleste høringsinstansene positive til denne endringen, men det hadde ikke flertall på Stortinget. Det har det nå, kommenterer stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) i ein e-post til Haugesunds Avis. Ingen grenser for sentraliseringa – Regjeringen har ingen grenser for hvor mange tjenester og arbeidsplasser som skal sentraliseres vekk fra folk. Fra før har Høyre og FrP lagt ned lensmannskontor, skattekontor og NAV-kontor i hele landet, og senest i forrige uke kom forslaget om å legge ned tingretter og ta vannkraftinntekter fra kommunene. I dag kom nyheten om at over 200 skatteinnkrevingskontor i hele landet skal sentraliseres, skriv Senterparti-leiaren Trygve Slagsvold Vedum i ei pressemelding til avisa.