Suldal bør tenke på laksen i Sandsfjorden, før utvidelse av masseuttak og tørrdokk for havvind blir godkjent