Studie: Unge med psykiske lidelser bruker mer narkotika


Studie: Unge med psykiske lidelser bruker mer narkotika

Alkohol- og narkotikabruk er mer utbredt blant unge som ble behandlet for psykiske helseproblemer, ifølge ny forskning. Særlig er atferdsvansker en stor risikofaktor for å utvikle rusproblemer. Autisme er et unntak.
Les mer om: