Studie: Sosiale medier påvirker unges trivsel lite


Studie: Sosiale medier påvirker unges trivsel lite

Forskere fant bare en svak sammenheng mellom barn og unges bruk av sosiale medier og dårlig trivsel med seg selv og andre. Jenter ser riktignok ut til å være mer utsatt for negativ påvirkning. En tidligere norsk studie fant også bare små utslag.