Studie: Frisk fra diabetes type 2


Studie: Frisk fra diabetes type 2

Ny studie har sammenliknet effekten av ulike behandlinger hos pasienter med diabetes type 2. Én behandling hadde desidert best resultat.
Les mer om: