Studie: Avfall fra én bitcoin-transaksjon tilsvarer å kaste to Iphoner i søpla