Studentboligene i London anses som livsfarlige – over 400 studenter lever i frykt


Studentboligene i London anses som livsfarlige – over 400 studenter lever i frykt

Fortsatt bor det 481 studenter i studenthjemmet Paragon Complex i påvente av et nytt og tryggere sted å bo.
Les mer om: