Strasbourg ba Norge om flere svar om oppfølging av barnevernsdom


Strasbourg ba Norge om flere svar om oppfølging av barnevernsdom

Norge ble i 2018 dømt i Strasbourg etter at en mor ble nektet kontakt med barnet sitt. Oppfølgingen og svaret fra norske myndigheter ble ikke godkjent.
Les mer om: