Strømming: Første brukerdrevne betalingsmodell lansert


Strømming: Første brukerdrevne betalingsmodell lansert

– Kan gi større valgmuligheter for dem som har kjempa mot konsentrasjonene når musikk strømmes. Én global strømmeplattform velger seg nå den etterspurte user centric-modellen for betaling i strømming. Og velger dermed side i debatten. Innlegget Strømming: Første brukerdrevne betalingsmodell lansert dukket først opp på ballade.no.