Stortingsrepresentant ut mot Skatteetaten: – Underlig regeltolkning


Stortingsrepresentant ut mot Skatteetaten: – Underlig regeltolkning

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) fra Rogaland leide ut et rom hjemme og pendlet til stortingsleilighet i Oslo. Han reagerer på praktiseringen av skattereglene.
Les mer om: