Stortinget vedtok budsjettet for 2021


Stortinget vedtok budsjettet for 2021

Statsbudsjettet for 2021 ble torsdag kveld banket igjennom i Stortinget.
Les mer om: