Stort sprik i boligrentene


Stort sprik i boligrentene

Etter at styringsrenten ble hevet, har det blitt store forskjeller mellom bankenes boliglånsrente.
Les mer om: