Stort smitteutbrudd i Frankrike


Stort smitteutbrudd i Frankrike

Helsedirektøren i Frankrike ser med bekymring på smitteoppblomstringen i Paris og Marseille, og myndighetene innfører nå strengere tiltak i byene.
Les mer om: