Store fartsforskjellar mellom fylka – Rogaland blant dei med raskast breiband


Store fartsforskjellar mellom fylka – Rogaland blant dei med raskast breiband

Vestland, Agder og Troms/Finnmark blir dei tregaste fylka for både innbyggjarar og bedrifter når det gjeld datahastigheit.