Store fartsforskjellar mellom fylka: – Breiband viktigare enn vegar


Store fartsforskjellar mellom fylka: – Breiband viktigare enn vegar

Vestland, Agder og Troms/Finnmark blir dei tregaste fylka for både innbyggjarar og bedrifter når det gjeld datahastigheit.
Les mer om: