Store endringer i anbefalinger for behandling av ME i Storbritannia


Store endringer i anbefalinger for behandling av ME i Storbritannia

Britiske helsemyndigheter har lagt ut et utkast til nye retningslinjer for behandling av kronisk utmattelsessyndrom. De fraråder nå opptrening og kognitiv terapi for å behandle eller kurere ME.
Les mer om: