Stor studie: – Antidepressiva hjelper ved akutt depresjon


Stor studie: – Antidepressiva hjelper ved akutt depresjon

– Det stemmer med det mange opplever i klinisk praksis, nettopp at de fleste pasienter har nytte av antidepressive medisiner, sier professor Ole Andreassen. 
Les mer om: