Stor protest mot monstermøller


Stor protest mot monstermøller

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Protestmarsjen gikk fra Itland og ut til Kjørsfjell, der de fremmøtte ville vise sin motstand mot vindmøller på Flekkefjords tak. Initiativtaker Jostein Emil Urstad holdt tale på Kjørsfjell. - Hva er det viktigste budskapet dere vil ha ut i dag? - Vi har muligheten til å stoppe dette nå. Vi vil si et unisont nei til vindmøller sammen med Flekkefjords befolkning og politikere med ordføreren i spissen. Det er bare tøys at det ikke er mulighet. Vi har reell mulighet til å stanse dette. Hvis vi sier nei, må de bestille ny konsekvensanalyse. Møllene blir synlige fra Lilleheia, Uenes, nesten hele Sundesiden, Olsby, hele Rauli, Fløyen Terrasse, Kråketona og Tollboden. Møllene kommer til å ligge 3,4 kilometer fra Tollbodbrygga og avisen Agders lokaler. - Hva synes du om engasjementet om protestmarsjen? - Det er helt magisk - det gir meg håp i denne komplette galskapen. Det gjør at vi orker å styre med dette. Det er ingen kamp, det er en informasjonsrunde. Den gamle informasjonen er ei historiebok som ble skrevet for ti år siden. Den må oppdateres til 2019. Det sier seg selv.STOR DUGNADSINNSATS: Flere har vært i sving for å realisere søndagens protestmarsj. Flekkefjord Fjordservice ved Andreas Lindhom og Rune Vatland sponset fiskesuppe til 200 personer. Hugo Skarsten Larsen i Brklyn sponset aksjonen med logo, plakater, bannere og t-skjorter. - Jeg ser jo at det er et stort behov for det, og vi vil ta et standpunkt og gjerne benytte muligheten til å hjelpe noen som har noe de vil formidle, sa Hugo Skarsten Larsen til Agder. Han er medeier og fotograf for Brklyn.MANGE BIDRO: Både på Kjørsfjell og på Lillehåland ble det holdt taler søndag. Hidraheienes ornitolog og kjent miljørådgiver Per Øyvind Grimsby snakket om det viktige rovfugltrekket på Skorveheia, og deres omfattende rovfugltellinger der helt siden 90-tallet. Grunneier på Lista Rune Krosslid snakket om støyplager og hvordan det er å ha vindturbiner i nabolaget. Rune Staddeland som er grunneier på Gumpefjell snakket om hvor langt støyen bærer, og hva det vil si for folk i Flekkefjord. Jorunn Rødland sang for de fremmøtte. På Itland talte Norges Jeger og Fiskeforening, Flekkefjord, Kjell Glendrange, grunneier på Itland Hallgeir Olsen grunneier Nils Jacob Drivdal som også er leder i Flekkefjord Bonde og Småbrukarlag.ADVARTE: Noe av målet med protestmarsjen var å advare mot støy og påvirkning på det rike dyrelivet i Hidraheiene. - Det har ingenting å si hva som er sagt og gjort tidligere. Nå må vi se på hvilke konsekvenser disse vindmøllene kan få for turisme og tilflytning til Flekkefjord. Vi har reklamert med uberørt, ren og fin norsk natur. Nå er den ikke lenger uberørt, understreker Jostein Urstad til Agder. STØRRE OG KRAFTIGERE: Skorveheia vindkraftverk fikk konsesjon fra departementet i 2015. Nå er det søkt om å få utvide effekten med større og færre turbiner. Skissen viser utviklingen av turbinstørrelse for vindturbiner på land. Høyden på turbinene viser utviklingen i totalhøyde, mens størrelsen på sirklene illustrerer utviklingen for generatorens ytelse og rotorens størrelse. Summen av teknologiutviklingen gjør at dagens vindturbiner produserer mer kraft enn eldre vindturbiner. Som et eksempel produserte en typisk vindturbin som ble bygget i Norge i 2012 ca. 7 GWh i året. Dette tilsvarer det årlige strømforbruket til ca. 350 husstander. Til sammenligning forventes en typisk vindturbin som blir satt i drift i Norge i 2019 å produsere 14 GWh, noe som tilsvarer forbruket til ca. 700 husstander.. Illustrasjon: NVE.