Stor nedgang i flytrafikken i Sverige


Stor nedgang i flytrafikken i Sverige

Flytrafikken på innenriksrutene i Sverige lå i august 10 prosent lavere enn for ett år siden. I juli var nedgangen på 11 prosent. Nedgangen kobles til flyskam.
Les mer om: