Stor lekkasje på hovedledningen – øykommune har satt krisestab


Stor lekkasje på hovedledningen – øykommune har satt krisestab

Store deler av befolkningen i øykommunen Vega på Helgeland i Nordland, blir bedt om å hente vann fra en tankbil.
Les mer om: