Stor dag for drik­ke­vanns­for­sy­nin­ga i Nord-Aurdal: I dag ble pum­pe­ne ved Ski­pet test­kjørt


Stor dag for drik­ke­vanns­for­sy­nin­ga i Nord-Aurdal: I dag ble pum­pe­ne ved Ski­pet test­kjørt

Nå er nordaurdølene ga­ran­tert friskt drikkevann også om det skul­le opp­stå kri­se i den or­di­næ­re vann­for­sy­nin­ga.
Les mer om: