Stopper alle arrangement med over 100 personer


Stopper alle arrangement med over 100 personer

Kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sveio og Bokn innfører like restriksjoner for alle innendørs arrangement. Dette gjelder i første omgang i tre uker fra 10. mars.