Stoltenberg: – EU kan aldri erstatte NATO


Stoltenberg: – EU kan aldri erstatte NATO

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mener forsvarssamarbeidet i EU aldri kan bli sterkt nok til å bli noe alternativ til NATO.