Stoff fra blodet til drapsmenn på Ila fengsel gjorde mus mer voldelige


Stoff fra blodet til drapsmenn på Ila fengsel gjorde mus mer voldelige

Norsk forsker mener immunforsvaret kan påvirke hvorfor noen tyr til vold.
Les mer om: