Stjal egg fra lesbisk pingvinpar


Stjal egg fra lesbisk pingvinpar

Ikke første gang det homofile pingvinparet har sneket til seg andres egg.