Stiller krav for å godta 350 US Marines i Indre Troms


Stiller krav for å godta 350 US Marines i Indre Troms

Regjeringen åpner for at inntil 700 amerikanske marine-infanterister kan trene i Norge hele året, samtidig som en av Brigadens tre kampavdelinger med 600 soldater blir sendt hjem. Det går ikke Stortinget med på.