Sterke reaksjoner - TV-dokumentar om svineproduksjon ryster politikerne


Sterke reaksjoner - TV-dokumentar om svineproduksjon ryster politikerne

Nortura anmelder en av sine leverandører, mens en bonde anmelder filmselskapet. Flere politikere reagerer kraftig etter NRKs dokumentar om svineprodusenter.
Les mer om: