Sterke påstander i anonym bok


Sterke påstander i anonym bok

President Donald Trump beskrives «som en 12-åring i et flytårn» av en anonym forfatter på innsida av Trump-administrasjonen.