Sterk økning i utenlandske overnattinger på Svalbard


Sterk økning i utenlandske overnattinger på Svalbard

Fra 2015 til og med 2019 økte antall overnattinger på Svalbard med 30 prosent. Utlendinger sto for over 80 prosent av økningen.