Sterk økning i sykdomstilfeller etter smitte av flåttvirus


Sterk økning i sykdomstilfeller etter smitte av flåttvirus

Det har vært en kraftig økning i antall sykdomstilfeller hos folk som er blitt smittet av flåttviruset, ifølge NRK.