Stavanger blir knust av Trondheim, Bergen og Oslo


Stavanger blir knust av Trondheim, Bergen og Oslo

Stavanger-området blir ikke kompensert for oljenedtur eller skjevfordeling av statlige arbeidsplasser i mesterskapet om å få byråkrater fra Oslo.