Statsbudsjettet på 1-2-3


Statsbudsjettet på 1-2-3

Regjeringen rører ikke formuesskatten eller avgiftene for bensin og alkohol, men øker «moroskatten», engangsavgiften for elbiler og pøser på friske milliarder til vei og jernbane. Sjekk endringene her!
Les mer om: