Staten tilbyr kortsiktig forsikring på eksportkreditt


Staten tilbyr kortsiktig forsikring på eksportkreditt

Som følge av økt usikkerhet i eksportnæringen, har regjeringen besluttet å utvide tilbudet for forsikring på eksportkreditt.
Les mer om: