Staten og AUF mener størst hensyn må tas til de hardest rammede etter 22. juli


Staten og AUF mener størst hensyn må tas til de hardest rammede etter 22. juli

Behovene til etterlatte og overlevende etter 22. juli bør veie tyngre enn behovene til naboene i striden om minnestedet ved Utøya, mener staten og AUF.
Les mer om: